Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

* Βρέθηκε η θεραπεία για τον καπιταλισμό! / Cure for capitalism found! *

 A brand new revolutionary treatment and drug against the virus of rampant capitalism has recently been discovered and developed, and it comes from distant Iceland! The treatment is based on an enzyme called 1C3LAN_D, which attacks the highly noxious to society virus, dissolving its banking nucleus and simultaneously suppressing reproduction of this toxic microbial capitalism by external sources - thus destroying the DNA of the 3-cell troikan organisms DnT3_ee, which nourish the virus and operate parasitically upon and within the already infected social cell and tissue.

Photo: Schematic of the iceland (1C3LAN_D) enzyme, while it attacks the capitalism virus.
 
The very good news are coming to affirm the convictions and hopes of all those who participated in a scientific experiment, conducted by the Icelandic government in these recent years, and despite its very low social cost - the production of the Icelandic enzyme can be effected by every citizen – the large pharmaceutical companies of neoliberalism associations and interests blatantly refuse to circulate this miraculous medicine on the market.
(Thx Carmen Perra for the translation in english).


Βρέθηκε επιτέλους μια αγωγή για την καταπολέμηση του μικροβίου του άκρατου καπιταλισμού και έρχεται από την μακρινή Ισλανδία! Η θεραπεία βασίζεται σε ένα ένζυμο με την ονομασία 1C3LAN_D, το οποίο επιτίθεται στον άκρως επιβλαβή για την κοινωνία ιό, διαλύοντας τον τραπεζοειδή πυρήνα του και συγχρόνως καταστέλοντας την αναπαραγωγή του μικροβίου του καπιταλισμού από εξωτερικές πηγές, καταστρέφοντας το dna των τρικυτταρικών οργανισμών DnT3_ee, οι οποίοι τροφοδοτούν τον ιό και λειτουργούν παρασιτικά στο ήδη μολυσμένο κοινωνικό κύτταρο.
*Φώτο: Γραφική απεικόνιση του ενζύμου iceland (1C3LAN_D) την στιγμή
που επιτίθεται στον ιό του καπιταλισμού.
 Τα πολύ καλά αυτά νέα έρχονται να επιβεβαιώσουν όσους συμμετείχαν στο επιστημονικό πείραμα της ισλανδικής κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, αν και λόγω του χαμηλού κοινωνικού κόστους (η παραγωγή του ισλανδικού ενζύμου μπορεί να γίνει από τον κάθε πολίτη), μεγάλες ενώσεις φαρμακευτικών εταιριών νεοφιλελευθερισμού αρνούνται να κυκλοφορήσουν το θαυματουργό σκεύασμα στην αγορά.
                                                                                                      Wonder Jlaw 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου